Cung cấp suất ăn công nghiệp “Khẩu vị” Miền Bắc

Sự khác biệt về khẩu vị chính vì vậy các đơn vị cung cấp suất ăn cần phải có những điều chỉnh làm sao cho để phù hợp với khẩu vị từng vùng miền. Ở…

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.